O myších

Myš je savec o velikosti 7,5 – 10 cm bez ocasu (a s ocasem dlouhým 5 – 10 cm); hmotnost se typicky pohybuje v rozmezí 15 – 50 g. Ovšem zejména pro zájmový chov bylo vyšlechtěno mnoho druhů a tato čísla jsou spíše orientační.

Myši jsou teplokrevné s teplotou těla kolem 37 °C a srdečním tepem pohybujícím se cca mezi 500 – 700 tepů za minutu.

V dnešní době jsou myši jedny z nejvýznamnějších modelových organismů a laboratorních zvířat, ale také domácích mazlíčků.

Smysly a vnímání

Pro myši jsou hlavními smysly pro kontakt s okolím čich a hmat, používají je ke komunikaci mezi sebou a hmat také pro orientaci v prostoru, k tomuto účelu mají vyvinuté hmatové fousky.

Jejich sluch se vyznačuje zejména tím, že je schopen zachytit i tzv. ultrazvuk až do výše kolem 100 kHz.

Zrak myši také mají, není ovšem tak dokonalý jako například u lidí a raději se spoléhají na ostatní smysly.

Pokračovat na stránku “Výběr myši a vybavení”